شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار خانم یا آقا جهت فروشگاه شال و روسری شعب تجریش و پالادیوم با شرایط زیر:

به صورت تمام وقت یا پاره وقت، حداکثر سن ۳۰ سال، با انرژی، فعال، روابط اجتماعی و فن بیان خوب

نیاز به سابقه کار نیست

ساعت کار نیمه وقت صبح ۱۰ تا ۱۶ و عصر ۱۶ تا ۲۲

ساعت کار تمام وقت از ۱۰ تا ۲۲

یک روز در هفته OFF

فقط تماس پاسخگو هستیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده – استخدام فوری” به ما بگویید