فروشندگی شال و روسری ( نوولاشال )

شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانم به صورت نیمه وقت
اقا به صورت تمام وقت

مجتمع تجاری کوروش

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی