شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام فروشگاه ژاو برای تکمیل کادر فروش به فروشنده اقا به صورت نیمه وقت(چهار روز کامل در هفته) نیازمند است
حقوق شش میلیون پانصد تا هفت میلیون
یا به صورت تمام وقت یک روز در هفته مرخصی (حقوق 12میلیون)
شرایط سن کمتر از 35 سال
محل سکونت نزدیک به محل فروشگاه
ساعت کاری 10.30صبح تا 9.30
لطفا برای ااطلاع بیشتر به ادرس فروشگاه به نشانی شهرک غرب خیابان ایران زمین تجاری گلستان طبقه اول واحد 219 مراجعه فرمایید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی