قیچی زن اتباع و ایرانی جوان غیر سیگاری نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

قیچی زن وارد و کار بلد
ایرانی و اتباع…(جای خواب نداریم)
وارد به پهن کردن و قیچی زدن
خط کشی پلت
جوان و ماهر غیر سیگاری
نیازمندیم
فقط تماس پاسخگو هستم
***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “قیچی زن اتباع و ایرانی جوان غیر سیگاری نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات