مدرس برنامه نویسی و طراحی وب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مسلط به Jquery ،javascript ،Html5 ،Bootstrap ،CSS

مسلط به #C

آشنایی با Asp.Net MVC

مسلط به زبان C

مسلط به ASP ،PHP

مسلط به طراحی وب

مسلط به وردپرس

مسلط DW ،HTML5 ،CSS ،BOOTSTRAP ،JAVA

تسهیلات و مزایا

حقوق و مزایای عالی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مدرس برنامه نویسی و طراحی وب – استخدام فوری” به ما بگویید