مدیر فروشنده کفش و فروشنده لباس – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار خانم و آقا جهت فروشندگی کفش و لباس کودک با ظاهری آراسته ، منظم ،متعهد و باانگیزه با حقوق و مزایای بالا استخدام میشود.

ساعت کاری تمام وقت 10-22

ساعت کاری نیمه وقت 10-17 یا 16-22

مرخصی 36 ساعت در ماه

بیمه دارد

حقوق متناسب با سابقه و مهارت فرد

 

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مدیر فروشنده کفش و فروشنده لباس – استخدام فوری” به ما بگویید