شرایط مدنظر آگهی دهنده

مدیر فروش آقا به صورت نیمه وقت یا غیر حضوری حداقل با 10 سال سابقه کار نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مدیر فروش آقا حرفه ای” به ما بگویید