شرایط مدنظر آگهی دهنده

استایل ورزشی
25 تا 35 سن
3 روز در هفته روزهای زوج و فرد (شعبه غرب در روز زوج و شعبه شرق در روز فرد)
تسهیلات و مزایا
حقوق ثابت و درصد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مربی ورزشی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات