شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت وایا چوب 1نفر خانم مسئول دفتر استخدام می نماید
محدوده سنی 23 تا 40 سال
جهت کار دفتری و پاسخ گویی تلفن
محیطی آرام و بدون حاشیه و گرم صمیمی
ساعت کاری 8/30 تا5/30
پنج شنبه ها نیمه وقت
حقوق و مزایا عالی
آدرس: شهرک صنعتی خاوران سایت چوبفروشان- انتهای نارون شرقی-پاتک5207

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مسئول دفتر خانم” به ما بگویید