مسئول فنی صنایع غذایی در شرکت شارین در شهرک صنعتی شمس آباد – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منظم و مسئولیت پذیر

داشتن مدرک مرتبط

حداقل 2 سال سابقه کار

تسهیلات و مزایا

بیمه

سایر مزایا

حقوق ثابت

عیدی و غیره

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مسئول فنی صنایع غذایی در شرکت شارین در شهرک صنعتی شمس آباد – استخدام فوری” به ما بگویید