مسلط به صدور بیمه نامه ثالث و بدنه بیمه ایران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارمند خانم

مسلط به صدور بیمه نامه ثالث و بدنه بیمه ایران

محدوده سکونت تهرانپارس شرقی

آشنا به ورد واکسل

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مسلط به صدور بیمه نامه ثالث و بدنه بیمه ایران – استخدام فوری” به ما بگویید