مشاور حرفه ای یا نیمه حرفه ای خانی ابادنو

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی مشاور حرفه ای یا نیمه حرفه ای آقا یا خانم
با روابط عمومی بالا و فعال
با حقوق و پور سانت توافقی
پاره وقت و تمام وقت
ساعت کاری ۱۰ تا ۱۴ ، ۱۷ تا ۲۱
روزهای تعطیل هم تعطیل
ترجیعأ ساکن محدوده خانی ابادنو
خانی ابادنو میعاد شمالی روبرو شکربانو املاک بابایی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی