شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سلام
مجموعه پالیزروم به صورت نیمه وقت

در 2 شیفت صبح ها از 9 تا 5
حقوق پایه 6 تا 6.5

شب ها از 5 تا11
حقوق 7 تا 7.5

نیازمند مشاور تلفنی خانوم
جهت پاسخگویی تلفن
در محیط و دفتر کاملا اداری و دوستانه میباشد.
لذا با توجه به شرایط مذکور جهت همکاری تماس حاصل فرمایید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی