معلم مقطع ابتدایی در یک مجموعه معتبر در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت تدریس پایه اول یا دوم

حداقل سه سال سابقه کار از مراکز معتبر حقوق

دارای مدارک تحصیلی کارشناسی به بالا

سن بین 25 تا 45 سال

در دو شیفت صبح و عصر

تسهیلات و مزایا

حقوق ثابت با توجه به شرایط ساعت کاری و مسئولیت محول شده متغییر میباشد

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “معلم مقطع ابتدایی در یک مجموعه معتبر در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید