منشی بابت فروش خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

محل کار مغازه هست و بابت فروش نیازمندیم برای نیمه وقت هم مشکلی نیست

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی بابت فروش خانم – استخدام فوری” به ما بگویید