منشی با بیمه تکمیلی در شرکت فرادید هنر امروز در الهیه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرایط احراز

آشنا به امور اداری و نرم افزار آفیس و تایپ فارسی

جوان و با انگیزه

روابط عمومی بالا

تسهیلات و مزایا

بیمه تکمیلی بن خرید

سایر مزایا

حقوق ثابت

مزایا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی با بیمه تکمیلی در شرکت فرادید هنر امروز در الهیه – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات