شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک همکار، منشی حسابدار خانم،
خوش صحبت،
مسئولیت پذیر،
جهت همکاری در بخش خسابداری و ارتباط با مشتریان در شرکت تولید و پخش پارچه نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی حسابدار خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات