منشی خانم برای کلینیک توانبخشی و ارتوپدی در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی خانم

با سابقه 3 سال و مسلط به نرم افزار ورد و اکسل

حقوق و مزایا عالی همراه با بیمه

مصاحبه حضوری الزامیست

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم برای کلینیک توانبخشی و ارتوپدی در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید