منشی خانم جهت همکاری در رستوران شیفت عصر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام
منشی خانم خوش اخلاق با روابط عمومی خوب
جهت همکاری در رستوران

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی