منشی خانم جهت کار در رستوران به صورت نیمه وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک منشی خانم برای یک کار در رستوران
به صورت نیمه وقت
آشنا به سیستم زعفران و اسنپ نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم جهت کار در رستوران به صورت نیمه وقت” به ما بگویید