منشی خانم جوان با روابط عمومی بالا تا سن ۳۵

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی خانم پاره وقت با روابط عمومی بالا جهت دفتر تالار پذیرایی تا سن ۳۵سال
تماس ساعت ۱۱ظهر تا ۸شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی