منشی خانم موسسه فرهنگی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جوان با انگیزه

روابط عمومی خوب

تمام وقت و پاره وقت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم موسسه فرهنگی – استخدام فوری” به ما بگویید