منشی خانم نیمه وقت سهروردی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی خانم نیمه وقت ازساعت9تا13

باحقوق توافقی ، سهروردی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم نیمه وقت سهروردی – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات