شرایط مدنظر آگهی دهنده

به سه نفر منشی خانم بصورت پاره وقت در محیطی کاملا زنانه با حقوق ثابت نیازمندیم در صورت تمایل لطفا نام و نام خانوادگی و سن خود را به همین شماره واتساپ کنید تا ادرس شرکت و اطلاعات کامل در مورد کار بشما ذاده خواهد شد لطفا تماس نگیرید باتشکرمنشی-خانم-نیمه-وقت–62e90338214b36001c2df2b3

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی