شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی خانم پاره وقت، حداکثر سن ۲۵ سال، آشنایی با کامپیوترمنشی-خانم-پاره-وقت–62e90c66214b36001c2e31bc

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی