شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی خانوم آراسته منظم با فن بیان بالا
جهت پاسخگویی تلفن وآشنا به امور اداری
از ۳۰ سال الی ۴۰ سال جهت شرکت معتبر
ساعت کاری ۹صبح الی ۵عصر
پنج شنبه ها تا ۲ظهر
ایام طعتیل طعتیل
جهت مصاحبه به آدرس میدان انقلاب
ابتدای کارگر شمالی کوچه رستم پلاک۲ طبقه ۴
از ساعت ۱۰ صبح الی ۴عصر مراجعه فرمایید
( مهدوی)
پیام‌پاسخگو نیستیم فقط تماس لطفا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانوم تا۴۰ سال” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات