شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت معتبری جهت تکمیل کادر پرسنلی خودبه ۳نفرخانوم فعال و مسلط نیازدارد
ساعت کاری ۱۰تا۱۴
۱۴تا۱۸
حقوق ثابت +پورسانت
همکاری بادانشجو

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی