منشی در شرکت پارسیان فجر سپهر در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت انجام امور شرکتی

مسلط به word , Excel

دارای خلاقیت در کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی در شرکت پارسیان فجر سپهر در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید