منشی مدیرعامل مسئول دفتر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مسلط به امور اداری،کامپیوتر،wordٍ،Excel

جوابگویی تلفن

روابط عمومی بال و فن بیان قوی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی مدیرعامل مسئول دفتر – استخدام فوری” به ما بگویید