منشی مطب پاره وقت بدون بیمه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی جهت کار در دندانپزشکی
آراسته ، خوش بیان، منظم ودقیق
ترجیحا خانم
دستمزد ساعتی ، برای شیفت صبح وعصر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی مطب پاره وقت بدون بیمه” به ما بگویید