منشی وهمکار خانم جهت امور دفتری ومسئول دفتری نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرایط

دارابودن سوابق کارهای اداری وآشنا به امور دفتری

سن بالای، 30سال الزامی است

فقط فقط دارای حجاب کامل باشد

فقط فقط مجرد

دارای روابط عمومی بالا باشد

ساعت کاری شنبه تاچهارشنبه

از 8صبح تا3بعداظهر میباشد

محل کار پیروزی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی وهمکار خانم جهت امور دفتری ومسئول دفتری نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات