منشی و فروشنده خانم شیفت صبح

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی و فروشنده خانم شیفت صبح ساعت کاری ۹/۳۰ صبح تا ۱۷/۳۰ عصر حداقل تحصیلات دیپلم محل کار خانی ابادنو باتجربه و روابط عمومی بالا حقوق ۴ میلیون تومان لطفا فقط تماس گرفته شودمنشی-و-فروشنده-خانم-شیفت-صبح–62e905c5214b36001c2e0c06

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی