شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک منشی جهت بازاریابی باحقوق ثابت وپورسانت بالانیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات