مهندس صنایع برای شرکت گسترش ارتباطات بهداد در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مهندس صنایع آقا و خانم

با سابقه کاری بالای سه سال مرتبط با رشته خود دارد

شرح وظایف :

کنترل و برنامه ریزی خط تولید

کنترل کیفیت و اجرای صحیح ایزو

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مهندس صنایع برای شرکت گسترش ارتباطات بهداد در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید