ناخن کار در یک سالن آرایشگاه مجهز مردانه در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت انجام خدمات پدیکور و مانیکور

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “ناخن کار در یک سالن آرایشگاه مجهز مردانه در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید