نجار نیمه ماهر و مونتاژ کار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حتما کار با چوب سفید و روس انجام داده باشید
حقوق ۷ تا ۸ بسته به توانایی
امکان اضافه شدن حقوق
ساعت کاری ۸ تا ۶ و نیم
نوع کار : ساخت قاب عکس چوبی و …
کلیت کار:کار با قطع کن و فارسی کردن
منگنه و میخ کوبی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نجار نیمه ماهر و مونتاژ کار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات