نظافتچی خانم خوابگاه دخترانه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک مسوول نظافت خانم برای پانسیون دخترانه
پاره وقت
یک روز در هفته مرخصی
حقوق ماهیانه ۴ میلیون تومان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نظافتچی خانم خوابگاه دخترانه” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات