نظافتچی خانم نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به صورت پاره وقت در ماه ۶ الی ۸ جلسه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نظافتچی خانم نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات