شرایط مدنظر آگهی دهنده

مدرسه فیلمسازی هیلاج به دنبال یک نیروی پاره وقت جهت نظافت می‌باشد.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نظافت‌چی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات