شرایط مدنظر آگهی دهنده

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

دارای کارت پایان خدمت

دارای ضامن معتبر

سن: بین 30 تا 40 سال

متاهل

داشتن سابقه کار نگهبانی الزامی می باشد.

توانایی کار در شیفت روز و شب

تسهیلات و مزایا

بیمه بیمه تکمیلی وام

سایر مزایا

بیمه تامین اجتماعی از اولین روز استخدام

وام شرکتی

اهدا ارزاق

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “نگهبان – استخدام فوری” به ما بگویید