نیازمندکاراموز داروخانه شیف عصر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند دونفر اقا و خانم برای کاراموزی داروخانه

شیفت صبح‌ خانم

شیفت عصر اقا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیازمندکاراموز داروخانه شیف عصر – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات