نیازمند به یک فلافل زن و ساندویچ زن در فست فود

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند به یک فلافل زن و ساندویچ زن برای کار در فست فود
تماس فوری به مدت یک هفته به شماره ***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیازمند به یک فلافل زن و ساندویچ زن در فست فود” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات