نیازمند خدمتکار برای خانواده

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند خدمتکار خانوم تمام وقت یا نیمه وقت جنب مترو میرداماد مشخصات خود رو ارسال کنید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیازمند خدمتکار برای خانواده” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات