نیازمند طراح صنعتی (ترجیحا دانشجو)

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند طراح صنعتی با انگیزه و خلاق (ترجیحا دانشجو)در زمینه طراحی
بطری های pet و ظروف بسته بندی صنایع غذایی. ارایشی و بهداشتی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی