نیازمند منشی خانم ب صورت پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکتی معتبرجهت تکمیل پرسنل خود به منشی خانم با روابط عمومی بالا به صورت نیمه وقت نیازمند است
بدون محدودیت سنی
حقوق ۷
بیمه+پاداش ماهانه
محدوده تهرانپارس،کمتر از ۵ دقیقه تا مترو باقری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی