نیازمند پرستار ی از کودک و امور منزل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام.تعداد افراد در منزل ۴ نقر ۲ کودک و مادر و خواهر مادر.مرد در منزل حضور ندارد.کار به صورت شبانه روزی است.دخترم ۱۰ سالشه و پسرم ۴ سال.برای اطلاعات بیشتر و مصاحبه حضوری تماس بگیرید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیازمند پرستار ی از کودک و امور منزل” به ما بگویید