شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیاز به یک نظافتچی خانم بصورت پاره وقت لطفاً مشخصات خود را از طریق واتساپ ارسال فرماییدنیاز-به-نظافتچی-خانم–62ea4bae214b36001c57a481

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی