نیاز به نگهبان یا لابی من در مجتمع مسکونی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک شخص اقا یا خانم بازنشسته یا دارای بیمه به طور نیمه وقت کاری ۲۴ ساعت کار ۴۸ ساعت استراحت جهت حضور در لابی ساختمان بعنوان لابی من مورد نیاز است، عیدی هم داده میشود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیاز به نگهبان یا لابی من در مجتمع مسکونی – استخدام فوری” به ما بگویید