نیروی خانم با آموزش در همه جای ایران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی نیرو خانم جهت کار تولیدی در همه شهرها نیازمندیم همراه با آموزش و تجهیز کارگاههای شما

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خانم با آموزش در همه جای ایران – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات