نیروی خانم برای واحد اداری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک شرکت معتبر از شما همکاران خانم برای واحد اداری به صورت پاره وقت از ساعت ۱۰ الی ۲ و نیم بعدازظهر دعوت به همکاری می نماید. حقوق ثابت و محیط زنانه می باشد .

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی خانم برای واحد اداری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات